Tomatista

Neither an aficionado of la Tomatina in Buñol nor a shooting victim in Millersburg, Ohio, but a follower of the doctrines of Thomas Aquinas: Si hun religios es bon thomatista, a tot sera bastant a satisfer. Per ço, nostre senyor Deu, ans que vingues esta saviesa en sent Thomas, ja li anava davant per profecia…