Tomatista

Neither an aficionado of la Tomatina in Buñol nor a shooting victim in Millersburg, Ohio, but a follower of the doctrines of Thomas Aquinas:

Si hun religios es bon thomatista, a tot sera bastant a satisfer. Per ço, nostre senyor Deu, ans que vingues esta saviesa en sent Thomas, ja li anava davant per profecia e senyal.

(Vicent Ferrer, Quaresma 74, III, in Lluís Faraudo de Saint-Germain’s Vocabulari de la llengua catalana medieval)

Similar posts


Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *