Ashton-under-Lyne, Lancashire

Gramps ID P0013

References

  1. Nancy/Nancey (Massey) [I0174]
  2. David Massey [I0050]
  3. Family of David Massey and Nancy/Nancey (Massey)
    1. Nancy/Nancey (Massey) [I0174]
    2. David Massey [I0050]