Hide the ducks, the musicians are coming

From the DCVB, re pato: —Amagueu els patos, que vénen els músics!: ho diuen per recomanar prendre precaucions davant un perill imminent (Val.). Els músics hostatjats tenen fama de menjar tot quant troben a la casa. One recalls a barbecue gig where all the meat and beer was consumed before the 50-odd guests arrived in…