Tibidabo set to music

Little Susie performs “The temptation of Jesus”, which is to say Luke 4:1-13, whereunder, kind-of: Satan mennen l’ yon kote ki wo. Yon sèl kou, li moutre l’ tout peyi ki sou latè. Li di Jezi konsa: M’ap ba ou tout pouvwa ak tout richès peyi sa yo. Yo renmèt tout bagay sa yo nan…