Marginal

The strawberry tree (Arbutus unedo) is a tragic shrub, its ubiquity simply serving to remind one that it’s B-list vegetation. As with many things we can blame the Romans. Take Virgil. Aeneas has a bier made from oak twigs and strawberry tree shoots for poor old Pallas, but then Virgil goes and spoils it all…

sabatistes

La BBC (2003/10/26) diu que la policia japonesa ha detingut un fetitxista que havia robat 440 sabates esquerres. Molt rar, perquè conec tres fetitxistes de sabates i tots tenen una preferència clara per sabates dretes. No hi ha informació sobre aquest tema interessant en la web de l’Instituto Nacional de Estadística. Via AntiPixel.

Haaienbotten

iMacs krijgen hun kleur en blijven het goed doen omdat – net als Jan Heintze – ze van jongsaf worden gedwongen gemalen gefossiliseerde haaienbotten te eten. Deze vonden wij tijdens deze wandeling. Ik gaf ze aan de kat, maar die wilde na afloop van PSV niets weten en is gisteren met twee wijven en de…

Bovis

Webster 1913: Bovine \Bo”vine\, a. [LL. bovinus, fr.L. bos, bovis, ox, cow: cf. F. bovine. See {Cow}.] 1. (Zo[“o]l.) Of or pertaining to the genus {Bos}; relating to, or resembling, the ox or cow; oxlike; as, the bovine genus; a bovine antelope. 2. Having qualities characteristic of oxen or cows; sluggish and patient; dull; as,…

Wagnerworst

(Möchtet ihr nicht auch die Wurst versuchen?)

botafota

Jill ha publicat una botafota.

Food traceability and democratic accountability

Tony just sent me a slightly weird press release from an entity that calls itself the European Association for Sure & Secure Identification, or IDtrack for short. Things that bother us both: It calls itself European, which tends to lead one to assume some European component. Not so: the advisory board is completely Spanish (with…

Queens: death of a bratwurst

Just a brief follow-up on the post dealing with the curse of the bratwurst/bratswurst, the frankfurt/frankfurter and the hamburger/hamburguesa/hembluguesa: the NYT today notes the increasing assimilation into the mainstream of Ridgewood’s German community. Says Elfriede Parthe, “Life is a journey, and you know what, nothing ever stays the same.” (In a separate contribution to this…

personalització fobiàtica

Fa uns anys era un passatemps popular fer nous levels en Doom i després Quake per a jugar per la LAN. Ara es fa el mateix amb altres jocs per a ajudar pacients amb fòbies. El New Scientist: Es va construir dintre de Half-Life escenes contenint diversos tipus d’aranya per a tractar gent amb arachnophobia.…