deu principis conservadors

Trobat en un informe escrit per Margaret Thatcher i dos altres al desembre de 1945:

 1. La capacitat de l’individu per a dur bona vida serà el criteri definitiu de qualsevol política.
  Corol·laris d’això són :-
  1. Que l’individu és més important que el sistema.
  2. No serà útil una política que es basi en una indiferència respecte a la naturalesa humana.

  … [D]eu ser observat que no hi ha cap evidència empírica de l’existència, com entitat o concepte veritable, de la comunitat, de l’estat o de la nació de caràcter místic que figura en tots els sistemes oposats a aquest principi, com el nazisme.

 2. No hi ha cap raó per a creure que l’augment de la tècnica material corri parella amb un augment de la felicitat humana.
 3. L’iniciativa individual és el motiu principal de tot el progrés.
 4. La propietat privada és desitjable per les raons següents:-
  1. Anima a l’iniciativa individual.
  2. Indueix un sentit de responsabilitat en l’individu.
  3. És el resguard més eficaƧ de la llibertat personal.
  4. Anima l’estabilitat en la societat.

  La propietat privada solament és desitjable sobre la base de les referides raons quan estigui distribuïda el més extensament possible en la societat.

 5. [Falta]
 6. La política conservadora, per la mateixa raó, és nacional i per tant no es preocupa principalment pels interessos seccionales.
 7. L’índex de canvi en el conservadurisme correspon a l’evolució en lloc de la revolució, però existeix no obstant això.
 8. En qualsevol assemblea elegida, es consideraran als membres com representants, no delegats, dels seus electors.
  […]
 9. El principi de l’imperi de la llei, sent:-
  1. Cap autoritat, persona, ni secció de la comunitat estarà exempta de la llei.
  2. […]

  […]

 10. La societat consisteix de diverses associacions entrellaƧades de les quals la mes important és l’estat. El poder de l’estat i de les organitzacions estatals no serà major que la suma dels poders de les altres associacions.
  […]

Avui és bastant difícil trobar un partit polític a Gran Bretanya que no comparteixi aquests principis. Aquí és al revés. ¿Per què?

Similar posts


Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *