Pegida Nederland ≠ NSB, Syriërs ≠ Tsjechen, Assad ≠ Hitler etc. etc.

Maar dit artikeltje van 7 april 1939 over een clandestiene zender in Oldenzaal blijft toch interessant.

Nieuwsblad van Friesland:

Clandestiene zenders opgespoord.

Dezer dagen is te Enschedé de clandestiene radiozender De Zwaluw in beslag genomen, en te Overdinkel, gemeente Losser, de zender “Elck wat wils”. Tegen beide houders der zenders, die hebben bekend, is procesverbaal opgemaakt.

Uit Oldenzaal schrijft men aan de Mob. [???] Zondag j.l. aldaar een geheime zender te hebben kunnen beluisteren, welke opruiende N.S.B.-propaganda voerde. Omstreeks half elf op een golflengte tusschen 350 en 400 M., werd burgemeester Bloemen, van Oldenzaal aangevallen, omdat hij reeds dagen in touw was ten bate van de Tsjechische vluchtelingen. Daarop werd door een vrouwenstem: “Heil Hitler” geroepen, waarna de mannenstem vervolgde met een verheerlijking van het Duitsche regiem, dat zooveel voor de arbeiders gedaan had.

Des middags om half 4 werd de zender nogmaals gehoord en werden de arbeiders aangespoord niet naar de werkverschatting te gaan, maar gezamenlijk de trappen van het Oldenzaalsche stadhuis te bestormen.

clandestiene_nsb_zender_oldenzaal

Zelfs ik heb dat laatste nooit goed uitgevoerd.

Similar posts


Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *