Woordenboek der Nederlandsche Taal

It’s ridiculously and dangerously cool to be able to read the WNT (via the NRC) again without having to sit next to a load of drunks in the public library on Saturday morning. Here, in brief return for this post on Dutch words in Iberian dialects, and at the most basic level imaginable given the possibilities, is a crude list of Dutch words with “sea” in their definition and an etymology including a reference to Spanish, generated using the nice nice nice export function:

amber Eigenlijk. De grijze amber, ook Ambergrijs genoemd (zie ald.), fr. ambre gris. Eene uit zee verkregen stof, die gevonden wordt in het lichaam van den potvisch of cachelot, en ook op de zeëen in de warme steken drijvende wordt aangetroffen, gewoonlijk grijs of aschgrauw van kleur, ondoorschijnend, dof, vettig, broos of van een wasachtigen samenhang, en met een eigenaardigen reuk; voorheen in gebruik als reukwerk, als geneesmiddel en als specerij om spijzen te kruiden; lat. Ambra ambrosiaca.
anker I) Eigenlijk, als scheepsterm.
assuradeur Het Wetb. v. Kooph. heeft verzekeraar, dat ook vroeger wel gebruikt werd. Iemand die zijn beroep maakt van het verzekeren tegen brand, gevaren ter zee, slavernij enz.
bezaan Eigenlijk. Het achterste gaffelzeil op een driemastschip; het wordt gevoerd aan den kruis- of bezaansmast.
boord I) Rand, kant, zoom. Als zoodanig manlijk.
gaffel Eigenlijk.
galei Eigenlijk.
kaap In zee vooruitstekende, hooge landpunt; voorgebergte; oudtijds Hoek (zie ald., Dl. VI, kol. 801, en straks bij de voorbeelden) en Hoofd (Dl. VI, kol. 952; verg. gelijkbet. eng. headland).
kapitein I) Militair bevelvoerder. — A) In ‘t algemeen.
olie Eigenlijk. De vette vloeistof, die zich in water weinig of niet laat oplossen en, wanneer zij gebrand wordt, rook en roet ontwikkelt, uit het uitgeperste vleesch der olijven vervaardigd; ook Boomolie genoemd.
olijf Als vr.
paaien Bevredigen, tot rust brengen. Bij KIL. Payen. Pacare, sedare.
piraat Zeeroover, kaper, iemand die op roof en plundering ter zee uitgaat. Zoowel in toepassing op gewone zeeroovers, als op van kaperbrieven voorziene personen en schepen.
polakker Koopvaardijschip in de Middellandsche zee met een bepaalde soort van mast (zie de samenst.) en gewoonlijk met vierkante zeilen.
rollen I) Onz.
ronken I) Onz..
rosmarijn Een bekend altijdgroen heestergewas (met donkerblauwe bloemen), behoorende tot de familie der Lipbloemigen (Labiatae), uit Z. Europa afkomstig en vooral aan de kusten der Middellandsche zee groeiende. Inzonderheid de gewone soort rosmarinus officinalis.
rots Een groote ruwe steenmassa uit één stuk, die als een natuurlijke verhevenheid boven den aardbodem uitsteekt op het land of in de zee.
spart — De grassoort Lygeum Spartum, die uit de landen om de Middellandsche Zee wordt aangevoerd als grondstof voor touw, vlechtwerk en papier. Ook wel in toepassing op de soort Macrochloa tenacissima.
tonijn Naam voor een soort van groote zeevisschen (Thunnus thynnus L. of Orcynus thynnus L.) behoorende tot de familie der makreelen, vooral in de Middellandsche Zee aangetroffen.
xebek (Scheepv.) Sierlijk, smal, scherpgelijnd, galei-achtig zeilschip met drie masten, oorspr. getuigd met Latijnsche zeilen, later gedeeltelijk ook met razeilen, tot ongeveer het midden van de 19de e. voorkomend op de Middellandsche Zee als oorlogsschip, piratenschip, maar ook als visschers- en koopvaardijschip.

Tiny things please infinitely: xebek, for example, which I knew from Catalan but nowhere else.

[It’s complete madness to even think of moaning, but one does wonder a teensy weensy bit whether it might not have been possible to do some of the Flash stuff better with Ajax, and why it doesn’t seem to be googleable, like the DRAE for example, but one is almost certainly missing something, and probably quite a lot.]

Similar posts


Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *