Tibidabo set to music

Little Susie performs “The temptation of Jesus”, which is to say Luke 4:1-13, whereunder, kind-of:

Satan mennen l’ yon kote ki wo. Yon sèl kou, li moutre l’ tout peyi ki sou latè.
Li di Jezi konsa: M’ap ba ou tout pouvwa ak tout richès peyi sa yo. Yo renmèt tout bagay sa yo nan men mwen, mwen ka bay moun mwen vle yo.
Si ou mete ajenou devan m’, tout bagay sa yo pou ou.
Jezi reponn li: Men sa ki ekri: Se Mèt la, Bondye ou, pou ou adore. Se li menm ase pou ou sèvi.

Extraordinarily there’s a 19th century, back-to-front version of the tale which has Jesus offering Barcelona to the devil if he will give up his tricks. Reference when I’m back in civilisation. (Do, do check out the whole of the Kenny G show in which this appears.)

Similar posts


Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *